Kwaliteitslabel Qfor & kmop-audit

Qfor en de kmop-audit richten zich allebei tot training- en consultingorganisaties in de ruime zin van het woord. Daar waar Qfor een kwaliteitsdoorlichting is, is de kmop-audit gericht op de subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid.

Een organisatie behaalt het Qfor-certificaat wanneer ze met positief resultaat een ClientScan (klantentevredenheidsmeting) en/of een ProcessScan (doorlichting interne processen) heeft doorlopen. In beide gevallen worden ook de specifieke kenmerken van de organisatie onderzocht en gevalideerd, en beschreven in een publiek auditrapport.

Een organisatie behaalt een kmop-erkenning onder meer op basis van een positieve doorlichting van de dienstverlener. Het uitgangspunt van de audit is de kmop-norm. Deze norm dekt zes vereisten: activiteit, bewijs van ervaring, klantentevredenheidspeiling, kennis kmo-portefeuille, integriteit en domeinspecifiek.

Organisaties die over een Qfor-certificaat beschikken, kunnen vrijstellingen genieten voor hun kmop-audit.

Recent Qfor en/of kmo-portefeuille erkende organisaties

De volgende opleidings- en consultingorganisaties behaalden sinds de vorige TrainingINFO News (opnieuw) een Qfor en/of kmo-portefeuille erkenning naar aanleiding van een audit uitgevoerd door Management Information:


A+ Quality (PlaStron)
3de Qfor erkenning
Training

AanZet
2de Qfor erkenning
Consulting

Artimis
1ste Qfor erkenning
Consulting

Bellum
kmo-portefeuille erkenning

Cefortec
2de Qfor erkenning
Training

De Corte Patrick
kmo-portefeuille erkenning

DENK!
kmo-portefeuille erkenning

Deonta Executive
kmo-portefeuille erkenning

Desmyttere Marketingadvies
kmo-portefeuille erkenning

GLC - LTC
1ste Qfor erkenning
Training

Greenock Cad Service
kmo-portefeuille erkenning

Groupement Belge du Béton
4de Qfor erkenning
Training

IBEVE
kmo-portefeuille erkenning

IN-Z Training & Begeleiding
3de Qfor erkenning
Training

IVC
kmo-portefeuille erkenning

Man Truck & Bus
kmo-portefeuille erkenning

MINT Europe
kmo-portefeuille erkenning

PCLT
kmo-portefeuille erkenning

Précon Food Consultants
kmo-portefeuille erkenning

RiseSmart, a Randstad Company
6de Qfor erkenning
Training and Consulting

Salvo
kmo-portefeuille erkenning

SD Worx Learning
kmo-portefeuille erkenning

SYSTO
4de Qfor erkenning
Training

VITO
kmo-portefeuille erkenning

Vitruvius Academy
4de Qfor erkenning
Training

In België en in Nederland, zijn er meer dan 500 organisaties Qfor erkend!
Tussen 1992 en september 2015 heeft Management Information reeds meer dan 4000 audits uitgevoerd.
Wenst u de geldigheidsperiode van hun erkenning te kennen? Neem contact met ons op 02 414 25 00.